پاسخ سازمان بهداشت جهانی به سوالات کورونایی ما

/
پاسخ WHO به سوالاتی که ممکن است ذهن شما را نیز مشغول کرده باشد.

چشم تیزبین آلاسکا: رادار هشدار بالستیک Cobra Dane

/
در جزیره ای سرد و بادگیر از مجمع الجزایری دورافتاده در آلاسکا یکی از بزرگ‌ترین رادارهای ساخته شده تا به امروز قراردارد. پایگاه Eareckson واقع در دورترین لبه مرز آمریکا در غرب انکوریج، آلاسکا، میزبان راداری با اسم ‘Cobra Dane’ است. راداری که ثابت است و همیشه به سوی غرب نشانه رفته و پیش قراولی درمقابل حملات موشکی غافلگیرانه است.