مطالب بامیشی با موضوع هنر:

پرونده ویژه:تصور دانشمندان عصر آپولو از زندگی ما در ماه را ببینید.

/
در دهه 1960، طراحان با الهام از فناوری فضایی آن زمان، طرح هایی خلق کردند تا نشان دهند زندگی و کار انسان ها در ماه ممکن است چگونه باشد!