مطالب توسط بامیشی

چشم تیزبین آلاسکا: رادار هشدار بالستیک Cobra Dane

در جزیره ای سرد و بادگیر از مجمع الجزایری دورافتاده در آلاسکا یکی از بزرگ‌ترین رادارهای ساخته شده تا به امروز قراردارد. پایگاه Eareckson واقع در دورترین لبه مرز آمریکا در غرب انکوریج، آلاسکا، میزبان راداری با اسم ‘Cobra Dane’ است. راداری که ثابت است و همیشه به سوی غرب نشانه رفته و پیش قراولی درمقابل حملات موشکی غافلگیرانه است.

از آمریکا، ‌‌‌‌‌با موشک هوا به هوا! داستان ورود قدرتمند ترین رهگیر جهان به ایران

برای پنج دهه، در ایران اف-۱۴ ها فقط بهتر و بهتر می شوند و برای دفاع ملی ایران بیشتر و بیشتر مهم می شوند. مقاله ای از نشنال اینترست تامکت ها پرچمدار تلاش ایران برای رهگیری پهپادها هستند. از ابتدای سال ۲۰۰۵، نیروی هوایی ایران یک اسکادران از اف-۱۴ را در بوشهر مستقر کرد، محل […]